Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2011


1.  Názov zákazky:
     Vypracovanie žiadosti o NFP a opis projektu: Stredisko triedeného zberu Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     4 800 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o.,  Štúrova 13,  811 02 Bratislava


2.  Názov zákazky: 
     Vydávanie a distribúcia mesačníka „Staroturiansky spravodajca“    

     Hodnota zákazky:  
     6 480 €

     Identifikácia úspešného uchádzača: 
     T-štúdio, s. r. o., reklamná agentúra, Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá


3.  Názov zákazky: 
     Oprava podlahy v objekte MsP Stará Turá, Ul. SNP 1/2 

     Hodnota zákazky:  
     2 716,73 €

     Identifikácia úspešného uchádzača: 
     Stavokomplet spol.s r.o. Mýtna 546 916 01 Stará Turá


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2012
Nastavenia cookies