Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2015

1.  Názov zákazky:
     Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014

     Hodnota zákazky:
     3 600,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Novoaudit, s.r.o., M. R. Štefánika 26, Nové Zámky, IČO: 34120181


2.  Názov zákazky:
     Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014

     Hodnota zákazky:
     3 600,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Novoaudit, s.r.o., M. R. Štefánika 26, Nové Zámky, IČO: 34120181 


3.  Názov zákazky:
     Cvičebné stroje exterierové - ZOS

     Hodnota zákazky:
     2 650,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     FUN TIME spol. s.r.o. Nobelova 1/A 831 02 Bratislava


4.    Názov zákazky:
       Obedové termotablety 26 ks - ZOS

       Hodnota zákazky:
       4 994,00  €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       HUMISS spolô. s.r.o. 916 41 Dolné Srnie 475


5.    Názov zákazky:
       Demolácia, recyklácia a zhotovenie nového betónového múrika pri BD 595

       Hodnota zákazky:
       2 646,42 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Jozef Podolan, Sasinkova 751/1, 916 01 Stará Turá


6.    Názov zákazky:
       Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá súvisiaca s projektom „Verejná oddychová zóna pre deti aj dospelých

       Hodnota zákazky:
       1 530,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Izotech Group s.r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


7.    Názov zákazky:
       Kúpa prístupovej komunikácie a parkoviska, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka

       Hodnota zákazky:
       13 200,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       STINEX s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 


8.    Názov zákazky:
       Traktorová kosačka STIGA Estate 5092 H

       Hodnota zákazky:
       2 249,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Gestor H, s.r.o. Hurbanova 138/24, 916 01 Stará Turá


9.    Názov zákazky:
       Hydraulické vyregulovanie rozvodov TÚV v bytovom dome na ul. Mýtnej 537

       Hodnota zákazky:
       2 997,60 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Dušan Hornák – vodoinštalatér - kúrenár, Turá Lúka 243, 907 03  Myjava   


10.  Názov zákazky:
        Prístrešok – sklad PET fliaš – nadstrešenie v zbernom dvore

       Hodnota zákazky:
       4 935,07 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Černák Vladimír - VEA, Lipová 370/4, 916 01 Stará Turá


11.  Názov zákazky:
       Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov na Ul. Gen. M. R. Štefánika

       Hodnota zákazky:
       1 592,20 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       RZ Desing s.r.o., Radlinského 14, 921 01 Piešťany  


12.  Názov zákazky:
       Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla IMMERGAS VITRIX ZEUS 24 v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595

       Hodnota zákazky:
       2 098,80 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Mapros s.r.o., Royova č. 24,  915 01 Nové Mesto nad Váhom


13.  Názov zákazky:
        Osvetlenie pre chodcov

       Hodnota zákazky:
       4 998,90 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       LIGHTECH spol. s.r.o., Bratislava


14.  Názov zákazky:
        Dopravné značenie

       Hodnota zákazky:
       2 580,72 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Hakom, Martin


15.  Názov zákazky:
        Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook Lenovo, MS Office,...

       Hodnota zákazky:
       2 715,96 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       TOP SERVIS IT, a.s., Ľudovíta Stárka 2202, 911 01 Trenčín


16.  Názov zákazky:
        Výpočtová technika pre zálohovanie počítačov (diskové pole,...)

       Hodnota zákazky:
       1 426,80 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       PROFILAN s.r.o., Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica


17.  Názov zákazky:
       Software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné práce

       Hodnota zákazky:
       3 156,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.1.2016
Nastavenia cookies