Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2015

1.  Názov zákazky:
     Dodávka a montáž schodov do DK Javorina (stavebná práca)

     Hodnota zákazky:
     28 026,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     KBT Piešťany s.r.o., 922 21 Hubina 246


2.  Názov zákazky:
     Dodávka a montáž detských prvkov v lokalite nad Chiranou (stavebná práca)

     Hodnota zákazky:
     5 998,20 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     KOSTE s.r.o. , Zlatovská 27, 911 05 Trenčín


3.  Názov zákazky:
     Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa  - vypracovanie svetelnotechnického merania
     vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii (služba)

     Hodnota zákazky:
     11 796,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Marialux s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 22


4.    Názov zákazky:
       Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa  - verejné obstarávanie (služba)

       Hodnota zákazky:
       3 300,00  €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       EVO Trade s.r.o., Kominárska 141/2-4,832 03 Bratislava


5.    Názov zákazky:
       Cvičebné stroje - telocvičňa pod holým nebom

       Hodnota zákazky:
       2 930,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Fun Time s.r.o., Nobelova 18/A, Bratislava


6.    Názov zákazky:
       Oprava zvlhnutej omietky na bytovom dome Mýtna 595

       Hodnota zákazky:
       2 706,06 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JUBE TEAM s.r.o., Čulenov 1522/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


7.    Názov zákazky:
       Hydroizolácia a rekonštrukcia terasy v bytovom dome Mýtna 595

       Hodnota zákazky:
       5 633,75 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JUBE TEAM s.r.o., Čulenov 1522/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 


8.    Názov zákazky:
       Zhotovenie a montáž zábradlia terasy pri bytovom dome Mýtna 595

       Hodnota zákazky:
       3 610,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Baďura, Mierová 5/5, 916 01 Stará Turá


9.    Názov zákazky:
       Kúpa bytového domu 14 b.j. na ul. Hlubockého 676/1

       Hodnota zákazky:
       623 466,85 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       STINEX s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom    


10.  Názov zákazky:
        Bezbarierová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov

       Hodnota zákazky:
       4 940,16 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JUBE TEAM s.r.o., Čulenov 1522/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 


11.  Názov zákazky:
       Sofware ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (tovar, práca)

       Hodnota zákazky:
       1 042,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín  


12.  Názov zákazky:
       Kultúrny program pri konaní Staroturianskeho jarmoku

       Hodnota zákazky:
       3 198,64 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Dom kultúry Javorina, Gen. M.R.Štefánika 378, 916 01 Stará Turá 


13.  Názov zákazky:
       Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku

       Hodnota zákazky:
       3 610,01 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Technické služby Stará Turá, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá 


14.  Názov zákazky:
       Oprava a údržba budovy Požiarnej zbrojnice Papraď

       Hodnota zákazky:
       5 211,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Mikulec, Papraď 1758, 916 01 Stará Turá 


15.  Názov zákazky:
       Oprava a údržba budovy mestského úradu – ekonomické oddelenie

       Hodnota zákazky:
       1 889,52 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Kubiš – AQUA, Uhrova 702/10, 916 01 Stará Turá 


16.  Názov zákazky:
       Oprava a údržba budovy Požiarnej zbrojnice Papraď

       Hodnota zákazky:
       3 602,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Mikulec, Papraď 1758, 916 01 Stará Turá 


17.  Názov zákazky:
       Oprava motorového automobilu Škoda Octávia

       Hodnota zákazky:
       1 072,50 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Araver, a.s., M.R.Štefánika  26, 911 01 Trenčín

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.10.2015
Nastavenia cookies