Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2015


1.  Názov zákazky:

     Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ulica Stará Turá (služba)

     Hodnota zákazky:
     10 020,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PROTES ASE , Zlatovská 29 , 911 05 Trenčín


2.  Názov zákazky:
     Plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá (služba)

     Hodnota zákazky:
     3 000,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PROTES ASE , Zlatovská 29 , 911 05 Trenčín


3.  Názov zákazky:
     Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ na ul. Komenského Stará Turá (služba)

     Hodnota zákazky:
     3 000,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PROTES ASE , Zlatovská 29 , 911 05 Trenčín


4.    Názov zákazky:
       Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa svetlotechnická štúdia (služba)

       Hodnota zákazky:
       4 860,00 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Lightech, spol. s.r.o. Beňadická 10, 851 06 Bratislava 5 


5.    Názov zákazky:
       Montáž plastových okien v objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45

       Hodnota zákazky:
       9 714,09 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       EUROWIN PRO s.r.o., Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá 


6.    Názov zákazky:
       Oprava vozidla NM 107 BI, škodová udalosť

       Hodnota zákazky:
       1 072,50 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       ARAVER, a. s., M. R. Štefánika, 911 00 Trenčín 


7.    Názov zákazky:
       Odstránenie revíznych závad - KD Drgoňova dolina ( havarijný stav )

       Hodnota zákazky:
       1 160,17 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Marták, 913 08 Nová Bošáca 143 


8.    Názov zákazky:
       Programu ASPI na rok 2015 (aktualizácia)

       Hodnota zákazky:
       1 131,25 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
        Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 


9.    Názov zákazky:
       Výpočtová technika

       Hodnota zákazky:
       3 932,88 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava     


10.  Názov zákazky:
       Výstrojný materiál pre pre príslušníkov MsP

       Hodnota zákazky:
       2 499,72 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.7.2015