Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2016


1.  Názov zákazky:

     Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153, Stará Turá,
     vrátane prepočtu teplotechnického posudku

     Hodnota zákazky:
     6 000,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 


2.  Názov zákazky:
     Obstaranie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN-M) Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     2 250,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany


3.  Názov zákazky:
     Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky ÚPM Stará Turá"

     Hodnota zákazky:
     9 780,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Ecocities, s.r.o., Ul. Eugena Suchoňa 3, 921 01 Piešťany

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.4.2016
Nastavenia cookies