Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2015

1.  Názov zákazky:
     Oprava strechy na objekte Klubu dôchodcov

     Hodnota zákazky:
     3 518,39 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     VV Trading – Vavák, Jiráskova 165/10, 916 01 Stará Turá
 


2.  Názov zákazky:
     Zúčtovanie elektrickej energie od 1.1.2014 do 31.12.2014 za hasičské zbrojnice

     Hodnota zákazky:
     1 190,98 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     TECHNOTUR s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
 


3.  Názov zákazky:
     Oprava vozidla Škoda Roomster

     Hodnota zákazky:
     1 293,61 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     ARAVER a.s., M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín
 


4.    Názov zákazky:
       Výpočtová technika

       Hodnota zákazky:
       3 932,88 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.4.2015
Nastavenia cookies