Menu

Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €)


1.  Názov (predmet) zákazky:

     Kúpa osobného automobilu OPEL ZAFIRA

     Hodnota zákazky:
     6 499,17 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     DAREX SK s.r.o, Domkárska 17, 821 05 Bratislava


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku „ Zberný dvor Stará Turá “

      Hodnota zákazky:
      6 600,00 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Bluetech s.r.o, Žižkova č. 596, 395 01 Pacov, ČR


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov v Dome služieb Stará Turá

      Hodnota zákazky:
      5 257,60 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Eurowin pro s.r.o, Ul. SNP č.149/60, 916 01 Stará Turá


 4.  Názov (predmet) zákazky:
      Dodanie kontajnerov (rôzna kapacita) pre separačné stredisko Stará Turá

      Hodnota zákazky:
      59 054,00 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka


 5.  Názov (predmet) zákazky:
      Výstavba oporného múru na Ul. Hlubockého v Starej Turej

      Hodnota zákazky:
      23 347,04 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      STINEX, s.r.o. Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.1.2017