Menu

Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
     Kúpa traktobagera JCB 3CX

     Hodnota zákazky:
     48 000,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     GREENSTAV – STAVEBNÍ STROJE s.r.o, Nádražní 575, 686 03 Staré Město


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na Ul. Komenského, Stará Turá
      a plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ na Ul. Komenského Stará Turá

      Hodnota zákazky:
      71 176,60 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      IZOTECH Group, spol. s.r.o. Piešťanská  1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      Detské ihrisko Trávniky

      Hodnota zákazky:
      5 929,44 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Koste plus s.r.o., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín


Mesto Stará Turá, Publikované: 20.10.2016