Menu

Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
     Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153, Stará Turá (služba)

     Hodnota zákazky:
     16 500,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Pro BioSpace, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.7.2016