Menu

Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
     Výmena a rekonštrukcia vnútorných rozvodov Hospodársky pavilón ZŠ Ul. Komenského Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     6 840,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Protes – Združenie ASE, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.4.2017