Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
      Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík
      ( služba - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu)

     Hodnota zákazky:
     5 370,00 EUR 

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      archpoint, s.r.o. , Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mest nad Váhom


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Cyklochodník v meste Stará Turá ( služba - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu)

      Hodnota zákazky:
      8 000,00 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Ing. Juraj Čaňo, Sasinkova 2583/14, 911 01 Trenčín


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      Dodávka a montáž prvkov detského ihriska na ul. Komenského v Starej Turej (stavebná práca)

      Hodnota zákazky:
      18 113,04 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Koste plus s.r.o., Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín


  4.  Názov (predmet) zákazky:
       Materiál na opravu strechy na Dom služieb Stará  Turá

       Hodnota zákazky:
       9 476,00 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Vladimír Černák, SNP 3/10, 916 01 Stará Turá


  5.  Názov (predmet) zákazky:
       Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

       Hodnota zákazky:
       25 000,00 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       CENTRUM STRIECH s.r.o., 907 03 Myjava


  6.  Názov (predmet) zákazky:
       Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

       Hodnota zákazky:
       26 233,40 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       UNISTAV VP, s.r.o.,916 12 Lubina 359


  7.  Názov (predmet) zákazky:
       Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši

       Hodnota zákazky:
       24 853,07 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Vladimír Černák – VEA, Lipová 370/4, 916 01 Stará Turá


  8.  Názov (predmet) zákazky:
       Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká

       Hodnota zákazky:
       29 166,67 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       UNISTAV VP, s.r.o., 916 12 Lubina 359


  9.  Názov (predmet) zákazky:
       Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď

       Hodnota zákazky:
       36 737,71 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       StavoPlus s.r.o., Papraď 1593, 916 01 Stará Turá


 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.1.2019 | Aktualizácia: 18.1.2019
Nastavenia cookies