Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
      Rekonštrukcia ZOS

     Hodnota zákazky:
     33 288,89 EUR 

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      EVAM plus, s.r.o. 916 12 Lubina 174


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Rekonštrukcia Ul. Gen. M.R.Štefánika ( služba - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu)

      Hodnota zákazky:
      9 050,00 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      AG-SPOL, s.r.o., Liptovská 2708/4, 911 08 Trenčín


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      RTG – čítacie zariadenie, software, hardware v PLK Stará  Turá

      Hodnota zákazky:
      29 890,00 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      MEDIXRAY, s.r.o. Hollého 23, Piešťany


  4.  Názov (predmet) zákazky:
       Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, Ul. SNP a Ul. Hurbanova Stará Turá (stavebná práca)

       Hodnota zákazky:
       99 477,17 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Cesty Nitra, a.s. , Murgašova 6, 949 78 Nitra


  5.  Názov (predmet) zákazky:
       Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, Ul. SNP a Ul. Hurbanova Stará Turá (stavebná práca)

       Hodnota zákazky:
       130 884,90 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Cesty Nitra, a.s. , Murgašova 6, 949 78 Nitra


  6.  Názov (predmet) zákazky:
       Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Drgoňovej doline (stavebná práca)

       Hodnota zákazky:
       9 656,40 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Koste plus s.r.o., Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín


7.   Názov (predmet) zákazky:
       Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v miestnej časti Papraď (stavebná práca)

       Hodnota zákazky:
       7 337,76 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       FLORA SERVIS GROUP, s.r. o, Bednárova 10/19, 907 01 Myjava


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.10.2018
Nastavenia cookies