Menu

Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
     Kúpa bytového domu s 15 b.j. na Hlubockého ul. súp. č. 306/27, Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     558 681,37 EUR 

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      STINEX, s.r.o. Priemyselná č. 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Technická vybavenosť k bytovému domu 15 b.j. na Hlubockého ul. súp. č. 306/27, Stará Turá

      Hodnota zákazky:
      13 385,29 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      STINEX, s.r.o. Priemyselná č. 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      Dodanie a montáž strešných okien na bytovom dome Mýtna ul. 537 Stará Turá

      Hodnota zákazky:
      7 528,86 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Vladimír Černák, SNP 3/10, 916 01 Stará Turá


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.10.2017