Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
      Výkon stavebného dozoru na stavbe : „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy
      na Ul. Hurbanova 142,  alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá"

     Hodnota zákazky:
     11 300,00 EUR 

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Bc. Tomáš Gulač 916 21 Čachtice 1280


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Externé riadenie projektu na predmet zákazky : „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy
      na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153, Stará Turá"

      Hodnota zákazky:
      8 500,00 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      Enif s.r.o., Kukučínova 250/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


 3.  Názov (predmet) zákazky:
      RTG náradie pre nepriamu digitalizáciu v PLK Stará  Turá

      Hodnota zákazky:
      20 000,00 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      MEDIXRAY, s.r.o. Hollého 23, Piešťany


  4.  Názov (predmet) zákazky:
       Zametací stroj Adler K600 pre nakladač Krammer

       Hodnota zákazky:
       8 315,00 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       ALBERA Slovensko s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 10A, Nové Mesto nad Váhom


  5.  Názov (predmet) zákazky:
       Búracie práce na rodinnom dome na Družstevnej č. 448/40, Stará  Turá

       Hodnota zákazky:
       5 699,00 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Vladimír Černák VEA, Lipová 370/4, Stará Turá


  6.  Názov (predmet) zákazky:
       Geodetické práce - zameranie pozemkov parc. č. 4103/3 - 9, 6010/9,10,12 nachádzajúcich sa pod komunikáciami
       II. a III. triedy v miestnej časti Súš a Topolecká

       Hodnota zákazky:
       5 547,00 EUR

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ing. Miriam Bunčiaková, Sadová č. 300/1, Stará Turá


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.7.2018
Nastavenia cookies