Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €)

Názov (predmet) zákazky:
Realizácia verejného obstarávania s názvom  zákazky : „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou“ skladajúcou sa z dvoch samostatných častí  (dvoch súťaží)

Hodnota zákazky:
6 960,00 €

Identifikácia úspešného uchádzača:   
VO SK, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.4.2018
Nastavenia cookies