Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €)

1.  Názov zákazky:
     Update a rekonfigurácia súčasnej nformačnej a komunikačnej technológie prechodom na inovované virtuálne prostredie VMware

     Hodnota zákazky:
     6 099,99 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.7.2016
Nastavenia cookies