Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €)

1.  Názov zákazky:
     Dodávka zemného plynu od 1.11.2017 do 30.10.2018

     Hodnota zákazky:
     10 917,87 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 02 Bratislava


 2. Názov zákazky:
     Dodávka elektrickej energie pre rok 2018

     Hodnota zákazky:
     9 298,80 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.1.2018
Nastavenia cookies