Siťaj Štefan

Štefan Siťaj (29.5.1911 Stará Turá - 18.9.1990 Piešťany), lekár - reumatológ, člen, korešpondent Slovenskej akadémie vied, zakladateľ modernej slovenskej reumatológie a Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, stály expert Svetovej zdravotníckej organizácie pre chronické choroby, pionier európskej reumatológie. Manželka Hedviga, dcéry Oľga a Eva.

 Narodil sa na Starej Turej v budove bývalého Obecného domu v rodine miestneho notára Bélu Szittyaya. Maturoval na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste n. Váhom. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, Viedni a Paríži. R. 1946 nastúpil na dlhodobý študijný pobyt do Anglicka.

V priebehu druhej svetovej vojny v Trenčianskych Tepliciach v bývalom Železničiarskom dome zriadili liečebný ústav robotníckej sociálnej poisťovne. Vedenie ponúkli Š. Siťajovi, ktorý sa už počas práce na klinike venoval štúdiu balneológie a reumatických chorôb. Pod jeho vedením vzniklo v r. 1942 klinické reumatologické oddelenie, jedno z prvých v Európe. R. 1952 bol poverený zriadením reumatologického pracoviska, budúceho Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Za neuveriteľne krátky čas podarilo sa mu zriadiť výskumné pracovisko medzinárodného významu. Intenzívna vedecká a pedagogická činnosť bola podkladom aj v získavaní hodností a titulov: r. 1966 doktor vied, r. 1969 profesúra na LF UK v Bratislave, r. 1978 členstvo v Slovenskej akadémii vied. Súbežne pribúdali aj rôzne ocenenia. Z najvýznamnejších treba uviesť: dvakrát cena Ministerstva zdravotníctva SSR (1972 a 1976), Štátne vyznamenanie za zásluhy o výstavbu (1962), Rad práce (1971), Národná cena SSR (1975), Medaila J. E. Purkyňu (1967), Medaila J. E. Guotha (1975), ako aj zahraničné: Čestný diplom EULAR za zásluhy o rozvoj európskej reumatológie (1971) a Heberdenova medaila, ktorú anglická reumatologická spoločnosť periodicky udeľuje najvýznamnejším vedeckým pracovníkom a prof. Siťaj ju dostal ako druhý reumatológ na európskom kontinente. Sem patrí uviesť i jeho štrnásť čestných členstiev v národných reumatologických spoločnostiach z Európy a Ameriky, ako aj európskej ligy proti reumatizmu. Je samozrejmé, že postavenie, v akom bol prof. Siťaj, bolo spojené ešte s veľa ďalšími funkciami v domácich i zahraničných organizáciách. Za svojho života Štefan Siťaj vytvoril odbor s medzinárodnými úspechmi, publikoval diela s obrovským prínosom a zapísal sa trvale do histórie svetového reumatiznu.

Pochovaný je v Piešťanoch.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies