Ježo Juraj

Juraj Ježo (7.10.1824 Stará Turá - 4.3.1890 Stará Turá), vlastenec, takmer tridsať rokov člen obecného zastupiteľstva, pokladník obce, richtár, sirotský otec (1867 - 1890), syn Jána a Evy Ježovcov.

Juraj bol všestrannou osobnosťou Bol prvým slobodným občanom rodiny, nakoľko 7.9.1848 zrušili poddanstvo. Odkúpil si pôdu a začal i úspešne kupčiť. Časom sa dostal medzi virilistov - občanov, ktorí platili najvyššie dane v obci a mohli sa ľahšie dostať aj do obecného zastupiteľstva. Mal zaujímavého koníčka. V svojom okolí zbieral rôzne artefakty, minerály, ale i motýľov. Tiež veľa cestoval, potrpel si na svoj zovňajšok. Sústavne sa vzdelával, bol samouk. Mnoho rokov sa venoval obecným záležitostiam ako člen a funkcionár obecného výboru. Bol zvolený najmenej tri razy za obecného pokladníka, kasíra a viac rokov pôsobil v obecnom predstavenstve ako sirotský otec. Pracoval aktívne, inak by ho nevolili viac rokov za sebou do obecného predstavenstva. R. 1864 a potom r. 1866 stal sa po takmer 120-tich rokoch prvý nekatolícky richtár (dovtedy platilo rozhodnutie grófa Erdödyho z r. 1745, že nekatolíci sa nesmú voliť za richtárov a prísažných). Juraj Ježo bol uvedomelým Slovákom. Bol zakladajúcim členom a účastníkom na prvom zakladajúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 4.8.1863. R. 1870 ovdovel bezdetný. O rok sa oženil s Máriou, rod. Vaníčkovou, dcérou senického sládka. Juraj zveľaďoval gazdovstvo a nezanedbával spoločenský a kultúrny život. Splnila sa mu dávna túžba, manželka mu porodila potomkov.

Juraj Ježo sa podieľal na založení pomocnej pokladnice (1872) a bol jej pokladníkom do r. 1889.

Juraj spoznal, že na málo úrodnej zemi blahobyt nepokvitne. Predal polnosti (a možno si i požičal) a kúpil dva mlyny, jeden pri Obecnom dome. Syna poslal študovať na Mlynársku akadémiu do Nemecka. Neskôr Ježovský mlyn bol modernizovaný.

Podľa Národných novín sa na pohrebe Juraja Ježu zúčastnilo  vyše 1000 spoluobčanov z mesta i okolia, od Senice po Trenčín.

Je pochovaný na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) v Starej Turej.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies