Hlubocký Ivan

Ivan Hlubocký (15.3.1922 Stará Turá - 27.2.2002 Bratislava). Športovec, vlastenec, ekonóm, politicky perzekvovaný, najmladší z piatich detí otca Gustáva a matky Márie, rod. Roháčkovej. Súrodenci Darina, Daniel, Alžbeta a Branislav. Vnuk Jozefa Hlubockého, richtára, manželka Anna, rod. Bečicová, syn Rastislav, dcéra Dáša.

Absolvoval Obchodnú akadémiu v Trenčíne. V tomto období venoval sa aktívne športu. Bol vynikajúcim futbalistom v miestnom ŠK Javorina Stará Turá a v Škodových závodoch v Dubnici n. V., bol prvým Staroturanom, ktorý hral v ligovej súťaži v drese TTS Trenčín. Po maturite, ešte pred vypuknutím SNP, vstupuje do odboja a je vyslaný do Banskej Bystrice. Bol o. i. aj v strážnom oddiele, ktorý ochraňoval hlavný štáb Povstania. Po jeho potlačení bol zajatý a odtransportovaný do zajateckého tábora Halsbrücken pri Freiburgu v Sasku na prácu v baniach na olovenú rudu. Koncom mája 1945 sa vrátil domov s podlomeným zdravím. Toto mu neumožnilo pracovať, musel sa liečiť v Trenčianskych Tepliciach. Neskôr nastúpil na vojenskú základnú službu. Po nej sa zamestnal v Bratislave. Ako hlavný účtovník na Ústrednom riaditeľstve štátnych kúpeľov začal popri zamestnaní študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V r. 1951, po absolvovaní troch semestrov,  bol pre svoje názory, nevyhovujúce vtedajšiemu režimu, perzekvovaný a následne zo školy vylúčený. Musel  odísť do výroby. Robil montéra parných kotlov, neskôr sa vypracoval na kvalifikovaného zvárača. Odtiaľto odišiel do dôchodku. Bol húževnatý a v práci vytrvalý. Za svoje pracovné výsledky bol viackrát ocenený.

Ivan Hlubocký zo svojich politických názorov nezľavil, i keď ako držiteľovi vysokých vyznamenaní (Vojenský kríž 1939, Československá medaila za chrabrosť, Rad SNP II. triedy, pamätné medaile k 30., 40. a 50. výročiu SNP ako i spomenuté pracovné ocenenia) núkali sa mu  aj iné možnosti v pracovnom zaradení. Bol demokratom, nezmieriteľný voči prejavom ľudáctva a boľševizmu.

Ivan Hlubocký bol skromný a priateľský človek. Nezabúdal na svoje rodisko, bol dlhoročným aktívnym členom Klubu Staroturanov žijúcich v Bratislave.

Pochovaný je v Bratislave.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies