Lukeš František ml.

František Lukeš ml. (29.1.1921 Kunovice - 23.1.2003 Bratislava), fotograf, kameraman dokumentárneho a hraného filmu., otec František Lukeš st., manželka Jela Lukešová-Tučná (1.5.1930 Martin).

Vyrastal na Starej Turej v rodine miestneho fotografistu. V mladosti staval modely lietadiel spolu s Vladimírom Zatkalíkom, či Štefanom Drškom. Profesné základy pre fotografovanie získal v Uherskom Hradišti, pre prácu s filmovou kamerou a umelým osvetlením sa vyučil v Prostejove r. 1938.

O štyri roky najskôr narukoval do Trenčína, absolvoval kurz leteckého fotografovania. Nastúpil do leteckej školy, k mjr. Trnkovi do propagačného oddelenia. Letecké fotografie robil i pre časopis Vzlet. V tomto období zhotovil pre Starú Turú známe letecké fotografie, keď sa vracal z fotografovania Bradla. Neskôr bol  poverený  vyhotovením reportážnych fotografií zo Slovenského národného povstania z miest intenzívnych bojov (vyfotografoval tiež prílet škpt. Fr. Fajtla na Troch duboch dňa 17.9.1944 na jednanie s gen. Golianom). Tieto fotografie dnes tvoria základ dokumentaristických archívov tohto obdobia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. V tomto období vlastenec a partizán Pavel Haruštiak z Lubiny robil spojku medzi ním a otcom, Františkom Lukešom st. na Starej Turej. Po r.1945 ako kameramanom stál pri zakladaní slovenského dokumentárneho filmu (Nástup). Známe sú jeho filmy Vzduch, naše more, Prvý zlet čs. plachtárov, či Dúha nad Slovenskom. V r.1945 získal Pilotný diplom č.2118, vo Vajnoroch nalietal takmer sto letových hodín, v r.1948 mu ho však odobrali. Po r.1949 prešiel k hranému filmu v Bratislave. Spolupracoval predovšetkým s režisérom Vladimírom Bahnom. Celkom nakrútil pätnásť celovečerných hraných filmov, napr. Štyridsaťštyri,, Pole neorané či Námestie svätej Alžbety. Bol vyznamenaný Národnou cenou (1949) a Za vynikajúcu prácu (1955).

 František Lukeš ml. mal za manželku Jelu Tučnú-Lukešovú (1.5.1930 Martin), herečku. Absolvovala štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, bola členkou činohry Štátneho divadla Košice a od r.1954 členkou hereckého súboru Čs. rozhlasu v Bratislave. Hrala vo viacerých filmoch. Jej doménou sa stala herecká práca v rozhlase. Venovala sa i recitovaniu poézie. Bola menovaná zaslúžilou pracovníčkou kultúry (1974).

František Lukeš ml. venoval nášmu mestskému múzeu veľa dokumentárnych fotografií z nedávnej histórie Starej Turej.

Zomrel v Bratislave, kde je i pochovaný.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies