Úradníček Dušan

Dušan Úradníček (9.7.1899 Stará Turá - 6.7.1985 Bratislava), advokát, podnikateľ, kronikár mesta. Otec Štefan, matka Mária, rod. Hlubocká, mal šesť súrodencov, manželka Milena, rod. Velichová, syn Vladimír (krstný otec Štefan Slezák), dcéra Viera, vyd. Kýšková (krstný otec gen. August Malár). V r. 2009 bolo mu udelené Čestné občianstvo Starej Turej in memoriam.

 Študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Štúdium mu prerušila Prvá svetová vojna, bol na rumunskom a talianskom fronte. R. 1925 ukončil štúdiá práv v Bratislave.

V tridsiatych rokoch stáva sa advokátom v Bratislave. Po r. 1935 ako intendant Slovenského národného divadla sa aktívne podieľal na zrode slovenskej národnej opery. V r. 1935 sa spolupodieľal na rozhodnutí podnikateľa Micheru vybudovať na Starej Turej ďalšiu svoju továreň (toto otcove prelomové rozhodnutie lobovaním Judr. D. Úradníčka potvrdil r. 1995 jeho syn Ing. O. Michera, CSc.).

Judr. D. Úradníček bol národovcom a hlboko veriacim človekom. Popri práci v ev. a. v. cirkvi podnikal a súčasne napísal kroniku nášho mesta, ktorá je zatiaľ iba v rukopise. R.1942 založil v Starej Turej zajačiu farmu na pestovanie angorskej vlny, neskôr malý podnik na jej farbenie a nakoniec na jej továrenské spracovanie. Svoje spojenie s Františkom Micherom a svojimi rodákmi využil na veľkorysé podporovanie partizánskeho hnutia, použil svoje diplomatické schopnosti a uznávanú dôveru. Ako dôchodcovi mu nebránilo pracovať v odbore znalectva svetského a cirkevného práva v hodnosti Dištriktuálneho a Generálneho právneho zástupcu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

Pochovaný je na miestnom Mestskom cintoríne II (na Chrípe) v rodinnej hrobke.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies