Menu

Posledná rozlúčka s Máriou MIKUŠOVOU dňa 13.9.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 87 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Mária MIKUŠOVÁ


z Ul. Hurbanovej 156/72. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v piatok 13. septembra 2019 o 15.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 11.9.2019