Menu

Vavrovič Ján

Ján Vavrovič (15.5.1897 Stará Turá - 26.5.1958 Stará Turá), pracovník v bankovníctve, vlastenec, bol bratranec Anny Hollej, rod. Urbančíkovej, manželky ev. farára Jozefa Hollého, jeho matka bola sesternicou Jána Slezáka, dôstojníka a diplomata USA. Bol druhý z piatich detí otca Štefana Vavroviča a matky Márie, rodenej Slezákovej.

Študoval na Reálnom gymnáziu v Uherskom Brode. Ján Vavrovič privítal vznik samostatnosti. V rodisku už v novembri 1918 spolu so Š. Gálikom zhotovili čestné diplomy pre nové občianske zastupiteľstvo. V tomto období nastúpil na štúdium na Obchodnú akadémiu v Hradci Králové.

V službách novomestskej Roľníckej vzájomnej pokladnice pracoval od 1.10.1925 do 31.7.1948, od r. 1931 trvale ako riaditeľ. Po znárodnení bankovníctva po r. 1948 prešiel pracovať do pobočky Štátnej sporiteľne v Považskej Bystrici. V tom čase mal hobby umeleckú fotografiu. Bol uznávaným odborníkom. Založil novomestské Roľnícke skladištné družstvo. Bol intelektuálsky založený a v kritickej dobe Slovenského štátu sa prejavil ako vlastenec. Udržiaval úzke priateľské styky s pokrokovým prúdom tamojšej spoločnosti, ako boli právnici Pavel Markovič, Dušan Hrúz (manželky oboch z rodu S. H. Vajanského), Ján Tomáška, lekári Ján Hrušovský a Martin Sagara, ev. kňaz Ján Martiš a ďalší. Patrili sem i Staroturania, bratia, dôstojníci August a Ján Malárovci (Jánovmu synovi Branislavovi bol krstný otec), ako i neskôr maliar Martin Benka. Stretanie pokrokových novomestských rodín gardistom neostali utajené. Trúfli si až po potlačení SNP. Ján Vavrovič so svojimi druhmi bol 27.10.1944 zatknutý a stal sa rukojemníkom POHG a i väzňom v Ilave, prežil tu tri selekcie. Pre úplnosť dodajme, že Orstkomandatur v Novom Meste n. V. dňa 11.12.1944 oznámila, že v jeho okrese je 18 podnikov dôležitých pre obranu štátu. Pod poradovým číslom 13 bola uvedená Roľnícka vzájomná pokladnica, ktorej riaditeľom bol práve Ján Vavrovič! Pred gestapom tiež úspešne zachránil manželku Augusta Malára so synom Borivojom.

Pochovaný je na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) na Starej Turej.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012