Plesková Barbora

Barbora Plesková (25.12.1914 Beniakovce - 5.1.2005 Stará Turá), diakonisa spolku Vieroslava.

Narodila sa vo viacdetnej roľníckej rodine. Veľmi skromné pomery vtedajšieho slovenského vidieka skoro predurčili jej smerovanie, stále viac a viac ju priťahovala práca v službách trpiacich. Naplnenie tohto životného sna napokon našla na Starej Turej v službách ubytovne Modrého kríža Chalúpka, kde opatrovala siroty a opustené deti. Vopred však musela absolvovať prípravu a obrad Obliekania sa, aby sa stala diakonisou spolku Vieroslava, pripravenou slúžiť. R. 1933 po prvý raz si dala na seba skromný modrotlačový úbor a hlavu si ozdobila typickým bielym čepcom, v ktorom sme ju vídavali pri slávnostných príležitostiach po celý jej život. V Chalúpke mávala od desať do tridsať detí, poskytovala im úplnú mimoškolskú starostlivosť. Deti boli rôznych vierovyznaní. V období Druhej svetovej vojny bolo tu i viac židovských detí. Po mnohých udaniach a prehliadkach nikdy nič nenašli, no všetci si vytrpeli svoje. Takýchto dramatických udalostí, za ktoré boli hrdelné tresty, či koncentračné tábory, zažila veľa. Vždy ju podržala silná viera. Po r. 1952 bol Modrý kríž rozpustený. Krátky čas bola v kaštieli v Zemianskom Podhradí, neskôr pôsobila ako diakonisa v Bratislave, Liptovskom Mikuláši i ako zdravotná sestra v Lubine. Dôchodkový vek trávila na Starej Turej.

Pochovaná je na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) na Starej Turej.

  

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies