Dodatok č. 56/SOC/HLZ/2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 56/SOC/HLZ/2022    46/soc/hlz/2020
Predmet : Dodatok č. 5 k zmluve č. 46/soc/hlz/2020 
Partner: nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 19.5.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 16.5.2022 
Dátum účinnosti: 16.5.2022 
Platnosť do:  
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Nastavenia cookies