Menu

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Adresa: Gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Věra Tepličková - riaditeľka 
cvcstaratura@gmail.com 
Web:
https://www.cvcstaratura.edupage.org 
Telefón:
032 776 3734 
Mobil:
0905 612 829