Menu

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Adresa: M. R. Štefánika 355, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Věra Tepličková - riaditeľka 
cvcstaratura@gmail.com 
Web:
http://www.cvcstaratura.edupage.org 
Telefón:
032 776 3734 
Mobil:
0905 612 829