Menu

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

http://www.zusstaratura.sk
032 776 3066 (tel.+fax)

Adresa: SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
MgA. Michal Stískal 
riaditelzusst@gmail.com 
Web:
https://www.zusstaratura.sk 
Telefón:
032 776 3066 (tel.+fax) 
Mobil:
0905 524 957