Menu

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Adresa: Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Mgr. Miroslava Lacová - riaditeľka 
riaditelzusst@gmail.com 
Web:
http://www.zusstaratura.sk 
Telefón:
032 776 3066 (tel.+fax) 
Mobil:
0905 524 957