Menu

Základná škola

Základná škola

Adresa: Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Mgr. Jana Koštialová - riaditeľka 
riaditel@zsstaratura.sk 
Web:
https://www.zsstaratura.sk 
Telefón:
032 776 3639 (Hurbanova), 032 776 3022 (Komenského), 032 776 3639 (fax) 
Mobil:
0901 779912