Občan vybavuje

Informácie zo sociálnej oblasti

Zásady zapojenia dobrovoľníkov
30.3.2020

Zásady zapojenia dobrovoľníkov

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a v snahe zabezpečiť všetky základné potreby pre občanov mesta Stará Turá, ktorí sú v súčasnosti odkázaní na pomoc inej fyzickej osobe, sme do týchto činností zapájame i dobrovoľníkov.

Nastavenia cookies