Občan vybavuje

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA

Nová sociálna služba Monitorovanie a signalizácia pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA   (inteligentná domáca asistentka)

Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do výzvy v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra a následne sa stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ (podpora aktívneho asistovaného života). Naše mesto by chcelo využiť tieto možnosti a  ponúknuť občanom túto novú sociálnu službu.

Systém IDA – pocit bezpečia celej rodine

·         je vhodná pre ľudí žijúcich osamote

·         seniorov so zhoršeným zdravotným stavom alebo zníženou fyzickou kondíciou

·         osoby s rizikovým ochorením  alebo zdravotným postihnutím

·         pacientov, ktorí sa zotavujú doma po hospitalizácii

  • IDA – elektronický systém, ktorý zbiera a vyhodnocuje údaje o pohybe dohliadanej osoby v domácnosti aj mimo nej
  • IDA identifikuje možné rizikové situácie a zašle upozornenie, keď je potrebná kontrola dohliadanej osoby
  • IDA posiela notifikácie v reálnom čase a informuje o stave dohliadanej osoby
  • IDA umožňuje získať informácie o dennej rutine a pomáha predísť rizikovým situáciám

Výhody sociálnej služby

·      systém IDA prináša pocit bezpečia a pohody pre celú rodinu

·      umožní ľuďom s oslabeným zdravím alebo kondíciou zotrvať v domácom prostredí a cítiť sa bezpečne

·      nevyužíva kameru ani  mikrofóny, nenarúša súkromie

·      nie je náročný na zaobchádzanie  a obsluhu, funguje úplne samostatne

·      služba je pre prijímateľov bezplatná


Požiadavky na technické zázemie

  • pripojenie na internet


Bližšie informácie o projekte a systéme IDA nájdete na www.tsk.sk

Ak by Vás táto ponuka oslovila, je potrebné predbežne nahlásiť záujem, aby mesto Stará Turá mohlo zaregistrovať novú sociálnu službu a stať sa jej poskytovateľom. Následne by mala byť v prevádzke táto služba v mesiacoch január až marec 2023.

Záujem o sociálnu službu nahlasujte prosím na oddelení spoločenských služieb osobne, telefonicky 032/746 1615 alebo e-mailom petra.pilatova@staratura.sk .

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.6.2022 | Aktualizácia: 13.10.2023
Nastavenia cookies