Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 16.februára 2021

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.2.2021 | Aktualizácia: 26.4.2021