Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 10.06.2021

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.6.2021 | Aktualizácia: 21.6.2021