Občan vybavuje

Postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie

Na základe odporúčacích a záväzných postupov, usmernení a informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19) sme vypracovali interné pravidlá riešenia krízovej situácie pre Zariadenie opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby- v prílohe.

K stiahnutiu

Publikované: 7.5.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies