IOMO - integrované obslužné miesto občana

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska  sa  naše mesto  úspešne zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.  Je kvalitnejšou formou komunikácie ľudí s verejnou správou a predstavuje flexibilnejší prístup k elektronickým službám verejnej správy. Keďže ide o asistovanú službu, pri ktorej bude ľuďom pomáhať špeciálne školený personál, IOMO automaticky odbúrava rôzne bariéry, či už komunikačné, alebo aj znalostné a technologické. Prostredníctvom IOMO si môžete odniesť dokumenty v papierovej forme výstupu použiteľnej na právne úkony. Nezanedbateľnou výhodou je tiež ušetrenie financií a času, keďže obyvatelia menších miest či obcí, už nemusia cestovať do okresných miest kvôli úradom.V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami.

Občan sa pri vybavovaní preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Mestskom úrade  a vybavíte: 

Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného registra

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta:

  • Výpis z listu vlastníctva na právne účely  - 7.90 € 
  • Výpis z obchodného registra na právne účely - 4.50 €
  • Výpis z registra trestov na právne účely - 3.90 € 

Tieto doklady si už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na Mestskom úrade, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách.

Bližšie informácie o elektronických službách IOMO nájdete TU.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 26.9.2017
Nastavenia cookies