Samospráva

Termíny zasadnutí, rokovací poriadok MsZ ...

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schválilo MsZ Stará Turá uznesením č. 26-XXII/2016 termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2017 so začiatkom rokovania o 15 hodine nasledovne:

  • 23.  2.  2017   
  • 27.  4.  2017
  • 22.  6.  2017
  • 21.  9.  2017
  • 26. 10. 2017
  • 14.  12. 2017 

 

K stiahnutiu