motive st
Dotazník pre bežecké lyžovanie
22.4.2015

Dotazník pre bežecké lyžovanie

Milý športovec,
obraciame sa na Teba s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Stratégie rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2014 - 2020... viac


Učíme sa zážitkovo - Veľká noc
21.4.2015

Učíme sa zážitkovo - Veľká noc

Veľkonočný triedny trh spojený s ukážkou rôznych jarných zvykov pre mladších spolužiakov a návšteva Gazdovského dvora priblížili deťom zvyky a tradície Veľkej noci.
viac


Separujme, buďme EKO
20.4.2015

Separujme, buďme EKO

Naše mestečko právom patrí medzi mestá na Slovensku s prívlastkom EKO.
Je to z toho dôvodu, že sa k odpadom neotáčame chrbtom, ale naopak sa snažíme popasovať s ich recykláciou, aj keď je to často obtiažne. viac


Projekt: Stredisko triedeného zberu Stará Turá
20.4.2015

Projekt: Stredisko triedeného zberu Stará Turá

Stredisko triedeného zberu je situované v okrajovej časti mesta Stará Turá v priestoroch bývalej tehelne. V areáli bol v predchádzajúcich rokoch zriadený zberný dvor a kompostáreň. viac


Čestný občan mesta – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.
16.4.2015

Čestný občan mesta – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.

Dňa 15. apríla 2015 pribudol do našej veľkej rodiny mesta Stará Turá nový čestný občan – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc. viac


Vernisáž výstavy Stará Turá – naše mesto
16.4.2015

Vernisáž výstavy Stará Turá – naše mesto

Základná umelecká škola v spolupráci s Domom kultúry Javorina vyhlásila vo februári tohto roku výtvarnú súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ pod názvom Stará Turá – naše mesto. viac


Spomienka na oslobodenie
16.4.2015

Spomienka na oslobodenie

V tomto roku si mesto Stará Turá pripomenulo už 70 rokov od oslobodenia mesta od fašistického útlaku. viac14.4.2015

Občania môžu využívať oddelenie služieb občanov v NMnV

V rámci reorganizácie úradov práce, soc. vecí a rodiny, bolo od 01.03.2015 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom a na pracovisku Myjava zriadené nové oddelenie služieb občanovi. viacDeň otvorených dverí na ZUŠ v Starej Turej – 22.04.2015!
13.4.2015

Deň otvorených dverí na ZUŠ v Starej Turej – 22.04.2015!

Pre budúcich prváčikov a ich rodičov, ale i talentovaných starších žiakov, sme na stredu 22.04.20145 v čase od 13.00 do 16.30 hod. pripravili zaujímavý Deň otvorených dverí v našej Základnej umeleckej škole. viac


13.4.2015

Rekonštrukcia mestskej ČOV

Voda patrí k základným zložkám životného prostredia. Využíva sa na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, na dopravu a tiež na rekreačné účely. Negatívne dôsledky pôsobenia človeka na životné prostredie sa prejavujú okrem iného aj značným znečistením povrchových vôd. Preto je dôležité zamyslieť sa nad možnosťami, ako vrátiť vodu prírode do jej prirodzeného obehu v čo možno najlepšej kvalite. viac


65. výročie založenia Školského klubu detí
31.3.2015

65. výročie založenia Školského klubu detí

Dňa 19.3.2015 sme si pripomenuli 65. výročie založenia ŠKD. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali besedu, na ktorú prijali pozvanie bývalé pani vychovávateľky: p. D. Štarke, p. B. Kaššová, p. V. Bokorová a p. M. Orihelová. Takisto medzi pozvanými bola aj naša pani riaditeľka Mgr. J. Koštialová a pani zástupkyňa Mgr. D. Pribišová. viac


Memoriál Jaromíra Šindeláře
30.3.2015

Memoriál Jaromíra Šindeláře

V rámci cezhraničnej spolupráce Stará Turá, Kunovice sa 28.3.2015 konala strelecká súťaž,
na ktorej nás zastupovali žiaci našej školy Marcel Bobocký, Dominik Truhlík a Valér Klimáček.
viac


25.3.2015

Vyšiel Staroturiansky informátor

Dom kultúry Javorina v spolupráci s Informačnou kanceláriou mesta vydal Staroturiansky informátor. V tejto užitočnej brožúrke nájdete adresy, otváracie hodiny a ďalšie potrebné informácie o úradoch, mestských organizáciách, bezpečnostných zložkách. Uverejnené a rozpísané sú tu i firmy a služby dostupné v Starej Turej a v miestnych častiach Papraď, Trávniky, Súš a Topolecká. viac

Staroturiansky spravodajca č. 3/2015

Staroturiansky spravodajca č. 3/2015

Online zábery

Kalendár podujatí

30.4.2015

Stavanie mája

1.5.2015 - 3.5.2015

Trojdňové rybárske preteky

27.5.2015

Koncert Zladé Dobré Časy

Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva na koncert, v ktorom sa predstaví: NAĎA URBÁNKOVÁ, PETR KOTVALD, STANDA HLOŽEK a MADUAR.
Doprajte si neopakovateľný hudobný zážitok plný spomienok na zlaté dobré časy, s nezabudnuteľnými hitmi ako
- Vilém peče housky, Závidím, Blonďák s červenou bugatkou (Urbánková)
- Diana, Bílá královna, Holky z naší školky (Kotvald a Hložek), Milujem se čím dál víc (Kotvald)
- Anjel, Do it, Hafanana, One way ticket (Maduar)
Vstupné v predpredaji: 18,- €, pred koncertom 21,- €
Rezervácie a predpredaj sa uskutoční na sekretariáte DK Javorina, tel. 032/7763366, alebo na PREDPREDAJ.SK