motive st

Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene
25.6.2015

Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene

Všetko na svete sa môže človek pokúsiť zastaviť, každý pohyb, každé trápenie, každú životnú búrku...čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. viac


Novootvorená kolkáreň a bowling
19.6.2015

Novootvorená kolkáreň a bowling

Penzión ŠPORT a Mestský kolkársky klub Stará Turá oznamujú, že od piatku 19. júna 2015 sú v prevádzke kolkárske a bowlingové dráhy v novootvorenej budove kolkárne na štadióne. viac


Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej
18.6.2015

Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej

Po roku môžu kolkári MKK Stará Turá opäť využívať domáce dráhy.
Sen kolkárov sa premenil na skutočnosť. Dňa 14.06.2015 prebehlo slávnostné otvorenie novej 4-dráhovej kolkárne na štadióne, ktorej súčasťou je aj 2-dráhový bowling.
viac


Verejný koncert Základnej umeleckej školy
18.6.2015

Verejný koncert Základnej umeleckej školy

Žiaci Základnej umeleckej školy v Starej Turej celý školský rok usilovne pracovali, cvičili a trénovali, čo nám dokázali i na mnohých besiedkach, koncertoch či súťažiach, ktorých sa zúčastnili. viac


Ocenenia Veľvyslankyne Kuby v SR pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ
18.6.2015

Ocenenia Veľvyslankyne Kuby v SR pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ

V malej koncertnej sále rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa 30. mája 2015 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien výhercom celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže „Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr“. viac


Pripomeňme si atmosféru Staroturianskeho jarmoku
17.6.2015

Pripomeňme si atmosféru Staroturianskeho jarmoku

V nejednej domácnosti si v sobotu večer členovia rodín svorne povedali: „A je po ňom...“ Niektorí možno s ľútosťou, že im bolo na jarmoku dobre, že postretali starých známych, postáli pri poháriku niečoho dobrého, vypočuli si program na námestí alebo kúpili nejakú drobnosť, ktorá im bude jarmok pripomínať. Iní možno zase s úľavou, pretože ich obťažoval hluk z kolotočov či programu. Aj organizačný výbor jarmoku v teplý sobotný večer skonštatoval, že 24. ročník Staroturianskeho jarmoku je za nami a zostáva nám už iba ohliadnuť sa dozadu a spomenúť si aký bol. viac


Výstava 80 rokov Chirany
17.6.2015

Výstava 80 rokov Chirany

Uplynulo už 80 rokov odvtedy, čo sa podnikateľ František Michera rozhodol postaviť svoj závod na výrobu vodomerov a plynomerov práve v Starej Turej. viac


NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015
17.6.2015

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015

Mestské múzeum v Starej Turej sa tento rok po druhýkrát zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa každoročne realizuje pod záštitou Rady Európy. Jedenásty ročník tohto podujatia pripadol v roku 2015 na sobotu 16. mája. viac


Medzinárodné výtvarné sympózium v Hoteli Lipa Stará Turá
17.6.2015

Medzinárodné výtvarné sympózium v Hoteli Lipa Stará Turá

V piatok 12. júna sa konalo v Hoteli LIPA I. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM. Pozvaní umelci zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka počas celého týždňa od 6. do 12. júna maľovali obrazy priamo v priestoroch hotela. viac


Deň detí v meste Stará Turá
17.6.2015

Deň detí v meste Stará Turá

1. jún je vyhlásený vo viacerých krajinách sveta ako medzinárodný deň detí. Rovnako na Slovensku tento deň patrí deťom s cieľom urobiť im radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí v celom svete. Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla tento rok zrealizovať jednu veľkú oslavu medzinárodného dňa detí v celom meste Stará Turá. viac


Rekonštrukcia našej ČOV pokračuje
17.6.2015

Rekonštrukcia našej ČOV pokračuje

Počas potuliek po staroturianskom chotári vám určite neunikol čulý stavebný ruch v areáli mestskej čistiarne odpadových vôd a jej okolí. viac


Nové služby na pošte
16.6.2015

Nové služby na pošte

Pošta Stará Turá okrem tradičných poštových služieb poskytuje i špecializované služby štátu. viac


16.6.2015

Výzva k spolupráci pri tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022

Mesto Stará Turá začína s prípravou nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022. viac


Otvorená náruč pre deti inak obdarené...
16.6.2015

Otvorená náruč pre deti inak obdarené...

Slnečná sobota 30. mája rozihrala úsmev na tvárach mnohých detí a ich rodičov v kopaničiarskej dedinke Podkylava. Bol to deň, ktorý patril rodinám z podjavorinskej oblasti, ktoré vychovávajú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. viac

Staroturiansky spravodajca č. 6/2015

Staroturiansky spravodajca č. 6/2015

Online zábery