motive st
Memoriál Prof. Dušana Drienskeho
27.11.2015

Memoriál Prof. Dušana Drienskeho

V stredu 18. novembra 2015 sa v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom žiaci SOŠ Stará Turá zúčastnili Memoriálu Prof. Dušana Drienskeho, ktorý sa konal pod hlavičkou Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. viac


Úspechy SOŠ Stará Turá na výstave STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA  12. a 13. novembra 2015 v Trenčíne
27.11.2015

Úspechy SOŠ Stará Turá na výstave STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA 12. a 13. novembra 2015 v Trenčíne

Žiaci Strednej odbornej školy v Starej Turej sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží, prezentácií a výstav, kde nie len často získajú významné ocenenia, ale naučia sa aj prezentovať svoju prácu a vedomosti. Nakoľko tieto „mäkké zručnosti“ absolventom škôl podľa zamestnávateľov často veľmi chýbajú, je to pre nich zaujímavá „škola života“. viac


Projekt skillME
18.11.2015

Projekt skillME

Zručnosti v strojáskom a elektrotechnickom priemysle, alebo Projekt skillME, je trojročný projekt spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania (SOŠ), národnými regulačnými inštitúciami a reprezentantmi strojárskeho a elektrotechnického priemyslu členov EÚ zo štátov Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko, ktorý má za cieľ identifikovať najzávažnejšie medzery v zručnostiach v strojárskom a elektrotechnickom priemysle a vytvoriť štyri učebné plány na zaplnenie týchto medzier. viac


16.11.2015

Potravinová zbierka TESCO

Predajňa TESCO Stará Turá v spolupráci s Evanjelickou diakoniou a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku robí charitatívnu zbierku pre ľudí v sociálnej núdzi. viac


Dotazník pre užívateľov sociálnych služieb v Starej Turej
16.11.2015

Dotazník pre užívateľov sociálnych služieb v Starej Turej

Vážení občania. Prispejte Vašimi podnetmi, názormi, skúsenosťami a potrebami k zvýšeniu kvality a ponuky sociálnych služieb v meste Stará Turá. Vyplnením dotazníka vyjadríte svoj názor a potreby pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb.
viac


Ocenenie dobrovoľníkov
16.11.2015

Ocenenie dobrovoľníkov

Je krásne stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa s chuťou a zanietením venujú nielen svojim pracovným a rodinným povinnostiam, ale kus svojho času nezištne venujú iným. viac


FREE-ZEE-DANCE zo ZUŠ Stará Turá zažili svoj veľký deň „ D“
16.11.2015

FREE-ZEE-DANCE zo ZUŠ Stará Turá zažili svoj veľký deň „ D“

Žiaci tanečnej skupiny FREE-ZEE-DANCE zo ZUŠ Stará Turá zažili svoj veľký deň „ D“. viac


Poľovnícke hody
12.11.2015

Poľovnícke hody


Pomôžte nájsť páchateľa vandalského činu
11.11.2015

Pomôžte nájsť páchateľa vandalského činu

Dňa 7.11.2015 v skorých ranných hodinách neznámy vandal posprejoval objekt na mestskej tržnici, čím spôsobil škodu na majetku. viac


Halloween v školskom klube
9.11.2015

Halloween v školskom klube

Dňa 28.11.2015 sme pripravili pre deti, ktoré navštevujú školský klub detí halloweenský večierok. viac


4.11.2015

Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ ZŠ Ul. Komenského v Starej Turej, požiadalo v roku 2014 a 2015 o poskytnutie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na financovanie riešenia havarijnej situácie strechy telocvične základnej školy, v zmysle § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií. viacPamätníkmi Bielych Karpát
2.11.2015

Pamätníkmi Bielych Karpát

Keď sme končili minulý ročník podujatia Pamätníkmi Bielych Karpát, neželali sme si nič iné iba to, aby nám v jubilejnom 20. ročníku vyšlo počasie. viac


Mestský úrad prijíma návrhy na zmenu územného plánu mesta
2.11.2015

Mestský úrad prijíma návrhy na zmenu územného plánu mesta

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že v roku 2016 bude zabezpečovať preskúmavanie schváleného Územného plánu mesta Stará Turá a následne spracovanie jeho zmien a doplnkov. viac


2.11.2015

Opatrovateľka, či priateľka?

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. viac

Staroturiansky spravodajca č. 10/2015

Staroturiansky spravodajca č. 10/2015

Online zábery

Športové podujatia