motive st
Dominanta Bielych Karpát ožila slávnosťami
29.7.2015

Dominanta Bielych Karpát ožila slávnosťami

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine majú so svojou takmer 170 ročnou históriou nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít celého česko-slovenského prihraničného kraja. viac


Nerozluční bratia sa stretnú opäť na Veľkej Javorine
20.7.2015

Nerozluční bratia sa stretnú opäť na Veľkej Javorine

Posledná júlová nedeľa je na česko-slovenskom pomedzí pevne spätá so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. viac
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo
7.7.2015

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. viac


Výzva k spolupráci pri tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022
6.7.2015

Výzva k spolupráci pri tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022

Mesto Stará Turá začína s prípravou nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022. viac

Športové popoludnie v ŠKD
6.7.2015

Športové popoludnie v ŠKD

Na záver školského roka pripravil Školsky klub detí pri ZŠ v Starej Turej pre rodičov a deti športové popoludnie. viacJubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene
25.6.2015

Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene

Všetko na svete sa môže človek pokúsiť zastaviť, každý pohyb, každé trápenie, každú životnú búrku...čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. viac


Novootvorená kolkáreň a bowling
19.6.2015

Novootvorená kolkáreň a bowling

Penzión ŠPORT a Mestský kolkársky klub Stará Turá oznamujú, že od piatku 19. júna 2015 sú v prevádzke kolkárske a bowlingové dráhy v novootvorenej budove kolkárne na štadióne. viac


Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej
18.6.2015

Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej

Po roku môžu kolkári MKK Stará Turá opäť využívať domáce dráhy.
Sen kolkárov sa premenil na skutočnosť. Dňa 14.06.2015 prebehlo slávnostné otvorenie novej 4-dráhovej kolkárne na štadióne, ktorej súčasťou je aj 2-dráhový bowling.
viac


Verejný koncert Základnej umeleckej školy
18.6.2015

Verejný koncert Základnej umeleckej školy

Žiaci Základnej umeleckej školy v Starej Turej celý školský rok usilovne pracovali, cvičili a trénovali, čo nám dokázali i na mnohých besiedkach, koncertoch či súťažiach, ktorých sa zúčastnili. viac

Staroturiansky spravodajca č. 6/2015

Staroturiansky spravodajca č. 6/2015

Online zábery