motive st

Deti rozospievali organ
5.2.2016

Deti rozospievali organ

Deti zo ZUŠ v Starej Turej sa spolu s rodičmi a s pani učiteľkou Mgr. A. Borovskou vybrali do Bratislavy, aby mohli pozbierať plody svojej niekoľkomesačnej práce. viac


Výstava Nová architektúra pre mesto Stará Turá
4.2.2016

Výstava Nová architektúra pre mesto Stará Turá

V DK Javorina sa v utorok 2. februára uskutočnila vernisáž výstavy Nová architektúra pre mesto Stará Turá. Vystavené študentské práce prinášajú nové pohľady na možnú zástavbu na Ulici mierovej a SNP. Výstava bude otvorená v Stredisku cezhraničnej spolupráce na II. poschodí do 17. februára 2016. viac


Novoročná strelecká súťaž žiakov streleckého krúžku pri ZŠ Stará Turá
2.2.2016

Novoročná strelecká súťaž žiakov streleckého krúžku pri ZŠ Stará Turá

Vo štvrtok 28.1.2016 sa pod záštitou Nadácia Život v telocvični na Hurbanovej ulici konala strelecká súťaž žiakov v streľbe zo vzduchovej pušky a fotopušky. viac


Kultúrne vyžitie v roku 2015
29.1.2016

Kultúrne vyžitie v roku 2015

Dom kultúry Javorina prehrnul poslednú stranu svojho kalendára, a tým ukončil svoju bohatú činnosť v roku 2015. viac


Zápis do MŠ a do 1. ročníka ZŠ posunutý
29.1.2016

Zápis do MŠ a do 1. ročníka ZŠ posunutý

Vláda Slovenskej republiky schválila, že do prvého ročníka základnej školy sa budú deti zapisovať nie od 15. januára do 15. februára, ale až počas apríla. viac


Kultúrne zariadenia v roku 2015 opekneli
29.1.2016

Kultúrne zariadenia v roku 2015 opekneli

Určite to všetci dobre poznáte. Z času na čas je potrebné vo vašich príbytkoch čo to opraviť, zmodernizovať, aby boli zabezpečené všetky funkcie a vy ste sa cítili bezpečne a príjemne. Najmä staršie budovy si vyžadujú väčšie opravy, či rekonštrukcie. viac


Topoľová alej pomaly dosluhuje
29.1.2016

Topoľová alej pomaly dosluhuje

Mesto Stará Turá plánuje v blízkej budúcnosti obnovu topoľovej aleje smerom do rekreačnej oblasti Dubník I. Alej tvorí vstup do rekreačnej oblasti a slúži ako prechádzková zóna pre obyvateľov i návštevníkov mesta. viac


Máte slinu?
25.1.2016

Máte slinu?

Nadácia Kvapka Nádeje a Národný register darcov kostnej drene vyhlásili celoslovenskú charitatívnu kampaň „Máte Slinu?“ zameranú na získanie nových darcov kostnej drene. viac


Na mestskom úrade už aj platba kartou
21.1.2016

Na mestskom úrade už aj platba kartou

Od decembra minulého roku môžu občania mesta využívať v pokladni mestského úradu POS terminál. viac


Rok spolupráce SOŠ Stará Turá so spoločnosťou HELLA
20.1.2016

Rok spolupráce SOŠ Stará Turá so spoločnosťou HELLA

Minulý kalendárny rok začal v SOŠ Stará Turá inštaláciou nového priemyselného robota ABB – IRB120 v laboratóriu automatizácie, ktoré sa tak doplnilo o ďalšie profesionálne zariadenie, za ktoré vďačíme spoločnosti HELLA Slovakia Front-Lighting, s.r.o. so sídlom v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom. Žiaci sa hneď po vianočných prázdninách aktívne zapájali nielen v prípravných ale aj v realizačných fázach tvorby nového robotizovaného pracoviska.
viac


Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016
20.1.2016

Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016

Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. viac


Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– II. etapa
18.1.2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– II. etapa

V decembri 2015 prebehla v našom meste a jeho miestnych častiach realizácia Projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa“. viac


Výstava „Nová architektúra pre Starú Turú“
18.1.2016

Výstava „Nová architektúra pre Starú Turú“

Záujem širokej verejnosti o kvalitu obytného prostredia a o pripravované riešenia do budúcnosti bol impulzom pre vytvorenie spolupráce mesta s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov, ktorá zadala študentom pre ich študentské práce konkrétne priestor na Mierovej ulici (bývalé unibunky). viac


GRANTOVÝ PROGRAM "PODPORUJEME AKČNÝCH!"
13.1.2016

GRANTOVÝ PROGRAM "PODPORUJEME AKČNÝCH!"

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) vyhlasuje v dňoch od 10.12.2015 do 29.2.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci III. ročníka Grantového programu "Podporujeme akčných!" viac

Staroturiansky spravodajca č. 1/2016

Staroturiansky spravodajca č. 1/2016

Online zábery

Športové podujatia

27.2.2016

Turnaj v nohejbale