logo motive motive-motive

Oficiálne stránky mesta


21. 8. 2014

Odstávka vody dňa 22.8.2014

Spoločnosť PreVak, s. r. o., oznamuje obyvateľom mesta Stará Turá, že dňa 22.8.2014 z dôvodu výmeny vodovodného potrubia nepotečie voda v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. na Ul. Hurbanovej, Mierovej, Podjavorinskej a Ul SNP.
Za porozumenie ďakujú. viac


Úspech malých „umelcov“ v Bulharsku
11. 8. 2014

Úspech malých „umelcov“ v Bulharsku

Výtvarný odbor v ZUŠ Starej Turej navštevuje každoročne okolo 90 detí, ktoré rozvíjajú svoj talent pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej v predmetoch kresba, maľba, grafika, v dekoratívnych činnostiach, priestorovom vytváraní, či v obľúbenom modelovaní s hlinou – v keramike. viac10. ročník REMESIEL NAŠICH PREDKOV
6. 8. 2014

10. ročník REMESIEL NAŠICH PREDKOV

Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina Vás pozývajú na 10. ročník podujatia Remeslá našich predkov v piatok 8.8.2014 na Námestí slobody v Starej Turej. Podujatie mohlo byť zrealizované vďaka finančným prostriedkom z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, vďaka Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a vďaka Kopaničiarskemu regiónu - miestnej akčnej skupine. viac


Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
6. 8. 2014

Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskom fondom regionálneho rozvoja môžeme podporiť kultúrno-spoločenský rozvoj cezhraničného regiónu Biele Karpaty, posilniť vzájomnú už jestvujúcu spoluprácu a väzby medzi partnerskými mestami Stará Turá a Kunovice. viac


5. 8. 2014

Mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v CHKO Biele Karpaty

Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad mapuje výskyt starých a krajových odrôd ovocných drevín v Bielych Karpatoch. viac


Pomôžte Sabinke
30. 7. 2014

Pomôžte Sabinke

Volám sa Sabinka Fajnorová. Zatiaľ neviem sedieť ani chodiť, ale verím, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomôžu... viac


Stará Turá privítala delegáciu z Juhomoravského kraja
29. 7. 2014

Stará Turá privítala delegáciu z Juhomoravského kraja

Posledný júlový víkend sa v našom regióne tradične nesie v znamení spoločného priateľského stretnutia obyvateľov prihraničného regiónu na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Inak tomu nebolo ani tento rok. Medzi pozvanými hosťami bola i delegácia z Juhomoravského kraja, ktorá sa po skončení slávností na Veľkej Javorine rozhodla navštíviť niektoré okolité obce a mestá spod Javoriny. viac


Javorina privítala priateľov z Čiech, z Moravy a zo Slovenska
29. 7. 2014

Javorina privítala priateľov z Čiech, z Moravy a zo Slovenska

Najvyšší vrch Bielych Karpát sa i tento rok poslednú júlovú nedeľu stal priestorom, kde sa stretli českí a slovenskí bratia z oboch strán hranice, aby si pripomenuli spoločnú minulosť, prítomnosť a priateľstvo, ktoré ich spája. Na vrchu Veľká Javorina sa 27. júla uskutočnil už 22. ročník Slávností bratstva Čechov a Slovákov, ktoré i tento rok zorganizoval prípravný výbor zložený zo zástupcov miest a obcí prihraničného regiónu. viac


Staroturiansky spravodajca č. 7/2014

Staroturiansky spravodajca č. 7/2014

Online zábery

Mestská polícia - stratené a nájdené zvieratá

Športové podujatia