motive st

Mestská polícia

Znak MsP

MESTSKÁ POLÍCIA
SNP 1/4   916 01 Stará Turá,
tel.: 032 7760077
mobil: 0907 772 868
náčelník: Ing. Ľubomír Malek, e-mail: msp@staratura.sk
e-mail: policia@staratura.sk
 

V roku 1991 sa na Slovensku začal zriaďovať nový poriadkový útvar - mestská polícia. Všetko to začalo schválením zákona o obecnom zriadení. Práve tento zákon umožňuje zriadiť obci mestskú políciu, ako svoj poriadkový útvar. Mestské polície zažili v tomto období neistoty a skúšania veľa krušných chvíľ. Toto je sprievodný jav všetkého novo vznikajúceho. Nie inak tomu bolo aj v Starej Turej. Tunajšia mestská polícia vznikla vo februári 1991, čo bolo schválené vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN) číslo 3/1991. V marci toho istého roku sa uskutočnilo výberové konanie na prvého člena mestskej polície mesta Stará Turá. Od tejto chvíle až po dnešok sa v našej polícii prestriedalo mnoho policajtov. Po jedenástich rokoch zostal počet zamestnancov MsP na čísle 12. Ako som už spomínal v úvode, začiatky našej polície boli všelijaké od vyberania poplatkov na tržnici cez riešenie dopravných priestupkov až po prevenciu a snahu o absenciu kriminality. Vo vývoji polícii pokladám za nešťastnú etapu, keď mestský policajti riešili a v mnohých mestách ešte aj riešia z veľkej časti dopravné priestupky. V Starej Turej sa nám podarilo dokázať to, že podiel dopravných priestupkov v súčasnosti tvorí len 30 % našej práce. Ťažisko sa nám podarilo presunúť na ochranu verejného poriadku a prevenciu. Myslím si, že tam kde sme a to čo teraz robíme je výsledok vývoja spoločnosti ale hlavne tlaku verejnosti na zvýšenie bezpečnosti v uliciach nášho mesta. 

Vzhľadom na to, že čas beží, ľudia starnú a opúšťajú svoje pracovisko, tak aj príslušníci MsP sa obmieňajú, prípadne menia uniformu a pod. Asi ste si už všimli, že príslušníci MsP zmenili, aj keď nie moc farbu svojich uniforiem ( z čiernej na tmavomodrú ). Nebolo to z našej kratochvíle, ale museli sme sa, ako aj všetky mestské a obecné polície na Slovensku podriadiť zákonu a to zák. č. 333/2003 z.z., podľa §-u 22, kde sú rozpísané aj ďalšie podrobnosti.
To je asi tak všetko a na koniec ešte aktuálne fotografie, kde sú príslušníci našej mestskej polície, ktorí tu momentálne pracujú.
 

Členovia Mestskej polície v Starej Turej (júl 2009)

Členovia Mestskej polície v Starej Turej (júl 2009)

Členovia Mestskej polície v Starej Turej (júl 2009)

Členovia Mestskej polície v Starej Turej (júl 2009)