Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

K stiahnutiu

 Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta                    

Predseda: Ing. Bohdan Görög

Členovia: Ing. Ján Zloch

                 Lukáš Adámek

                 JUDr. Patrícia Klačková

                 Ing. Anna Madrová

                 Mgr. Katarína Šedovičová

                 Mgr. Martin Császár

                 Ing. Zuzana Petrášová

                 Dalibor Jankovič  

                 Janka Trúsiková

Tajomník: Mgr. Soňa Krištofíková

Za MsÚ :  Ing. Lívia Galovičová

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie

Predseda: Mgr. Júlia Bublavá

Členovia: PharmDr. Leopold Barszcz

                 Bc. Elena Stančíková

                 Mgr. Jarmila Lužná

                 Ing. Zdenka Pilátová

                 Mgr. Mária Gajarová

                 Alena Mockovčiaková

                 Helena Fáberová                                       

Tajomníčka: Mgr. Ivona Barbušinová

Za MsÚ:       Ing. Lívia Galovičová

 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport

Predseda:  Bc. Zuzana Zigová

Členovia:  Mgr. Júlia Bublavá

                   Ing. Igor Slezáček

                   Zuzana Durcová    

                   Věra Tepličková

                   Mgr. Ľubica Hučková  

                   Eva Adámková

                   Mgr. Miroslava Lacová

                   Viliam Solovič 

                   Ing. Vlastimír Čepela

                   David Chudík

                   Mgr. Jana Koštialová                        

Tajomník:  Mgr. Miroslav Krč

 

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít

Predseda: Monika Hluchá

Členovia: Ing. Ján Zloch

                 Ing. Bohdan Görög

                 Mgr. Ivan Klimáček

                 Mário Rais

                 Ing. Fedor Dunajčík

                 Ing. Vladislav Mikláš

                 PhDr. Ján Pastorek

                 Helena Fáberová                

                 Milan Medňanský                            

Tajomníčka: Ing. Iveta Petrovičová

 

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Ing. Ivan Durec

Členovia: Ing. Emília Mikitová

                 Zuzana Durcová

                 Miroslav Antal

                 Mgr. Peter Škriečka

                 Ing. Jana Vráblová

                 Ing. Miloš Roháček

                 Rudolf Sabo 

Tajomníčka: Mgr. Jarmila Knapová

 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu

Predseda:  Ing. Ján Zloch

Členovia: : Ing. Richard Bunčiak

                   MUDr. Radovan Ammer

                   JUDr. Oľga Baranová

                   PharmDr. Leopold Barszcz

                   Michal Chlebík

                   Vladimír Černák

                   Ing. Roman Chnapko

                   Ing. Peter Krúpa 

                  Juraj Straka                   

Tajomníčka: Ing. Jana Mináriková

Za MsÚ: Ing. Emil Vlado, Jaroslav Martinus

 

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Predseda:       Bc. Zuzana Zigová

Členovia:         Ing. Anna Halinárová

Ing. Igor Slezáček

Ing. Ján Zloch

JUDr. Patrícia Klačková

Mgr. Ivona Málková

Mgr. Ľubica Klimáčková

Mgr. Lívia Boorová                    

Marta Adamusová                      

Elena Sládková

Božena Michalcová                    

Ján Pavlovič

RNDr. Jana Podhradská

Milada Potfajová 

Ľubica Gondárová

Ing. Eva Tomisová

Jaroslav Peťko

Mgr. Anna Chmurová

Mgr. Katarína Medveďová

Ing, Alexandra Klimeková

Nicole Jašáková

Mgr. Katarína Medňanská

Mgr. Miroslav Krč

Zuzana Chudíková

Tajomníčka: Bc. Erika Držková

 

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

Komisia je vytvorená podľa čl. 7 ods. 5, písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predseda: JUDr. Patrícia Klačková

     Členovia:     Ing. Igor Slezáček

MUDr. Radovan Ammer

Monika Hluchá                

     Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš