Menu

Zápisnica z komisie výstavby, ÚP a dopravy zo dňa 07.04.2014

Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 07.04.2014

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 10.4.2014