Samospráva

V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 6.6.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.6.2019 | Aktualizácia: 3.7.2019