Samospráva

Zápis z 21. rokovania komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie konanej dňa 03.12.2021

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.12.2021 | Aktualizácia: 13.1.2022