Menu

XXIII. zasadnutie MsZ 13.12.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2012