Menu

XVII. zasadnutie MsZ - 7.6.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.6.2012