Menu

XIX. zasadnutie MsZ - 6.8.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.8.2012