Menu

XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 3.12.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu