Menu

Vianočná zbierka, pomoc z charity počas roka

 Predvianočný čas je obdobie, kedy sa ľudia viac angažujú v oblasti charity a pomoci iným ľuďom. Sme otvorenejší  a prístupnejší  k pomoci  slabším.  Je to čas väčšej spolupatričnosti, ľudskej blízkosti a láskavosti.

Ku staroturianskému vianočnému trhu už tradične patrí aj zbierka do charitatívneho účtu mesta, ktorú organizuje mesto prostredníctvom členov sociálnej a bytovej komisie. Nebolo tomu inak ani tento rok. Vďaka štedrým darcom sa nám podarilo vyzbierať  562,94 €, za čo patrí všetkým veľké ďakujem! Vážime si dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť tým, ktorí sa ťažko boria so životom. Prejav našej vďačnosti  voči darcom bol počas trhu zhmotnený v ponuke sladkého a slaného pečiva, chleba so škvarkovou pomazánkou.  K bohatej  ponuke počas zbierky  prispeli p. Matejková z pekárne Matejka a Matejková, p. Beláková riaditeľka Domicile n.o. a členky komisie.

Komisia pre sociálne veci a bývanie sa okrem zbierky snaží naplniť charitatívny účet aj vlastnou činnosťou – predajom vianočného punču v hrnčekoch s motívom vianočného trhu. Táto časť získania financií je oveľa náročnejšia v príprave, ale aj v realizácii. Podstatný je však výsledok, finančný výťažok, ktorým môžeme pomôcť sociálne odkázaným ľuďom. Predajom punču sme získali prostriedky vo výške  987,01 €. Organizačne zastrešiť varenie a predaj punču nám okrem členiek komisie pomohli aj dobrovoľníci p. Janovicová, p. Zapletalová , p. Michalcová, a traja srbskí študenti zo SOŠ v Starej Turej. Ideálne podmienky pri varení punču nám vytvorili v kuchyni MŠ pri katolíckom kostole, za čo patrí p. riaditeľke Hučkovej a pracovníčkam kuchyne úprimné poďakovanie.

Najvýznamnejšími prispievateľmi do charitatívneho účtu boli v roku 2015 spoločnosti  Justur s. r. o., Senzus Slovensko s. r. o., Elster s. r. o. a Elster Water Metering s. r. o. Finančný príspevok  firiem vo výške 3 400 €, ktorý bol určený pre deti a mládež s ŤZP v Starej Turej, nám dáva možnosť v značnej miere podporovať a pomáhať práve tejto skupine občanov.  

Financie, ktoré sa nám podarí počas roka získať sa snažíme využiť pre čo najväčšiu skupinu ľudí, ktorí pomoc potrebujú. V roku 2015 sme finančne podporili 33 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 4 500 €. Tento príspevok bol určený na rehabilitáciu, alebo na nákup zdravotníckej pomôcky. Deťom zo sociálne znevýhodnených rodín sme prispeli na 9 dňový pobyt v letnom tábore alebo  týždenný pobyt v prímestskom tábore. Táborov sa zúčastnilo 14 detí a naša podpora predstavovala výšku 1 115 €. Prispeli sme aj 4 seniorom s ŤZP na rekondičný pobyt sumou 200 €. Naša pomoc vo výške 1 000 € smerovala tiež k dvom rodinám, ktoré sa ocitli vo veľmi ťažkej životnej situácii.

Som si vedomá, že peniaze nevrátia ani zdravie, ani šťastie, ani životy. Môžu však uľahčiť  prekonávanie ťažkých chvíľ, môžu byť nápomocné pri skvalitnení života, spevnení zdravia, alebo pomôžu pri prežití zaujímavého týždňa medzi rozšantenými deťmi. K tomu smeruje naša pomoc z charitatívneho účtu – pomôcť tam, kde je pomoc potrebná, zmierniť dôsledky ťažkej životnej situácie a naplno precítiť pocit spolupatričnosti, vďaka ktorej sa napĺňa charitatívny účet mesta. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek čiastkou a formou pri napĺňaní nášho spoločného charitatívneho účtu.

V novom roku želám všetkým pevné zdravie, veľa životnej radosti a každý deň aspoň malý dôvod na úsmev.

Za členky komisie pre sociálne veci a bývanie

                                                                                  Júlia Bublavá – predsedníčka Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie

Júlia Bublavá, Publikované: 17.12.2015