Účasť voličov v referende o rodine dňa 7.2.2015 v územnom obvode mesta Stará Turá

  

Okrsok

Miestnosť pre referendum

Počet oprávnených

občanov

Účasť na referende

 

Účasť na referende (%)

1.

MsÚ St. Turá

1 491

205

13,75

     2.

ZŠ Hurbanova

1 069

123

11,50

3.

PZ  Mýtna

1 169

163

13,94

4.

PreVaK

1 055

145

13,74

5.

DK – učebňa č.82

1 001

141

14,08

6.

DK - kaviareň

1 078

147

13,64

7.

PZ Drgoň.dolina

   152

  8

5,26

8.

KD Papraď

   410

28

6,83

9.

PZ Topolecká

   338

45

13,31

10.

PZ Súš

   133

19

14,29

 

Celkom

7 896

1024

12,97

 Celkové výsledky hlasovania v referende 7.2.2015 v meste Stará Turá

Obec

Okrsok

Počet oprávnených občanov

Vydané hlasovacie lístky

Odovzdané hlasovacie lístky

Platné hlasovacie lístky

Neplatné hlasovacie lístky

Otázka č. 1

Otázka č. 2

Otázka č. 3

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Stará Turá

Stará Turá - 1

1 491

205

204

202

2

181

21

183

19

181

16

Stará Turá - 2

1 069

123

123

123

0

116

7

102

21

102

21

Stará Turá - 3

1 169

163

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.2.2015 | Aktualizácia: 25.9.2017