Menu

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

V nasledujúcom príspevku Vás chceme oboznámiť s aktivitou, ktorú spoločnosť TECHNOTUR,  s. r. o. začína v našom meste realizovať.
    
V súlade so  schválenou energetickou koncepciou mesta Stará Turá pokračujeme v etape modernizácie tepelného hospodárstva. Po modernizácii výmenníkových staníc /VS/ č. 1, 2, 10 a 11 pokračujeme od 12.6.2017 modernizáciou okruhu ústredného kúrenia /ÚK/ a teplej vody  /TV/ výmenníkovej stanice č. 4.

V bytových domoch /BD/ na ulici Hurbanovej č. 3130/7, 9  a ďalej č. 130/11, 13, 15, 131/5, 136/2, 4, 6, 8,10, 137/12-18, 3138/20, 22, 138/24, 26, 143/4/-54, 139/28, 30, 32, 34 a ulici Mýtnej  č. 144/2 osadíme 19 kusov kompaktných odovzdávacích staníc /KOST/.
V týchto staniciach bude príprava vykurovacej vody a teplej vody pre daný vchod alebo dom. Každé odberné miesto bude mať vlastné meranie spotreby tepla na vykurovanie, prípravu teplej vody a spotrebu množstva TV. Uvedené meradlá budú fakturačné.
Súčasťou modernizácie okruhu výmenníkovej stanice č. 4 je aj výmena jestvujúceho štvorrúrkového vonkajšieho teplovodného kanála za oveľa úspornejší dvojrúrkový systém s nižšou teplotou dopravovanej primárnej energie do kompaktných odovzdávacích staníc.

Touto modernizáciou, vybudovaním jednotlivých KOST občan získa väčší komfort bývania.  Napríklad v prípade správneho hydraulického vyregulovania rozvodov vykurovania  si môže určiť v bytovom dome tepelnú pohodu. Po vzájomnej dohode sa môžu stanoviť časy a teplota vykurovania. Každá KOST bude vybavená fakturačnými meračmi tepla. V prípade úniku vody v rozvodoch iných bytových domoch s kompaktnými odovzdávacími stanicami nemá tento únik vplyv na spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody. Na osadenie staníc sú minimálne priestorové nároky, montáž je jednoduchá a rýchla. Sú použité progresívne prvky a zariadenia.

Ako sme na začiatku spomínali, termín realizácie je plánovaný od 12.06.2017 do polovice septembra 2017. V tomto čase bude v okolí spomínaných bytových domov zvýšený pohyb stavebných mechanizmov a  robotníkov. S týmito prácami úzko súvisí odstavenie teplej vody. Všetci občania, ktorým bude prerušená dodávka teplej vody, budú o tom včas informovaní.

Na záver chceme všetkých  obyvateľov a aj návštevníkov Starej Turej požiadať o trpezlivosť pri zemných prácach, ktoré obmedzia užívanie časti chodníkov a aj priestorov medzi jednotlivými bytovými domami. 

Nezostáva nám nič iné, iba si pri týchto prácach zaželať aj kúsok šťastia , aby všetko prebehlo v súlade s našim plánom a my sme od nasledujúceho vykurovacieho obdobia spustili do prevádzky aj túto už dokončenú etapu.


TECHNOTUR, s. r. o.
Ing. Ľubomír Bohuš
vedúci technického úseku

Publikované: 14.6.2017 | Aktualizácia: 10.8.2017