Menu

Slnkom a radosťou naplnená Otvorená náruč 2016

Otvorená náruč

 Priestory Agrofarmy a Agropenziónu Adam v Podkylave sa už po štvrtýkrát zaplnili rodinami tešiacimi sa na krásny a príjemný spoločný deň. Všetky tieto rodiny sú niečím špecifické – vychovávajú dieťa so zdravotným alebo mentálnym postihnutím. A je tu i ďalšia spoločná väzba – žijú v oblasti pod Veľkou Javorinou.

Tí, čo prichádzajú opakovane, sa s úsmevom zvítajú so známymi, tí, čo prichádzajú po prvýkrát sú plní očakávania, čo im tento deň ponúkne. Ako vždy, vytvorili sme pre pozvaných bohatú ponuku činností a aktivít, ktorými pomôžeme a spestríme život deťom a ich rodičom. Vzhľadom na početnosť účastníkov (120 ľudí) boli rozdelení na dve skupiny. Skupina, ktorá začínala na farme sa po úvodnom privítaní  s vervou pustila do pripraveného programu. Jazda na koňoch bola pre tieto deti nielen zábavou, ale pomáha im zlepšiť vzpriamené držanie tela, uvoľňuje skrátené svaly, ukľudňuje myseľ a má množstvo ďalších pozitívnych účinkov. Podobné pôsobenie má i kanisterapia, ktorá bola ponúkaná deťom počas celého dopoludnia s malou prestávkou, kedy nám bola predvedená ukážka výcviku psov, ktorá silne zaujala najmä chlapcov. Kto si chcel overiť svoje umelecké nadanie, mohol si namaľovať  na plátno alebo na keramiku svoj vlastný motív. Zručnosť a fantázia sa overovala pri vytváraní dekorácií do kvetináčov alebo vreciek na mobil. Veselá a rozšantená zumba so Soňou Kotrasovou vždy vytvorí dobrú náladu a deti s nadšením napodobňujú svoju lektorku. Mnohí rodičia využili možnosť prediskutovať určité problémy s pracovníčkami Sociálneho oddelenia z MsÚ v Starej Turej, alebo so záujmom debatovali o možnostiach získania zdravotníckych pomôcok pre svoje deti od p. Hankócyho z firmy Zdrav-tech.

Program druhej skupiny bol zameraný na pokojnejšie terapie v Agropenzióne. Okrem tradičných ponúk ako sú masáže, vírivé vane a bazén, sme ponúkli masážne lôžka Ceragem a novinkou tohto ročníka bola oxygenoterapia od firmy Egamed, s. r. o. Deti naplnené kyslíkom sa nadšene pustili do vyrábania zajačikov, zoznamovali sa s technikou plstenia alebo sa vyšantili pri športových súťažiach. Mnohé deti, ale aj ich rodičov zaujala hra s kinetickým pieskom, ktorá napomáha k uvoľneniu napätia a zlepšeniu motoriky u detí. Pre rodičov bola zaujímavá možnosť získať odpovede na mnohé otázky súvisiace s možnou pomocou zo strany štátu cez pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré s ochotou oboznamovali rodičov s aktuálnymi legislatívnymi možnosťami.

Dôležitá súčasť podujatia je zbližovanie sa rodín, ktoré sa boria s podobnými problémami, vzájomná výmena skúseností a spôsobov riešenia problémov. Priateľské rozhovory medzi rodičmi prebiehali počas celého podujatia. Pre deti je zaujímavá možnosť nadviazať medzi sebou rovnocenné priateľstvá, ktoré im často chýbajú.

Zavŕšeným  celého podujatia bolo spoločné opekanie, kde sa ku grilu postavil náš grilmajster pán Potúček, ktorý s technickou precíznosťou reguloval dĺžku pečenia. O kvalite pečenia, ale aj kvalite surovín, ktoré nám sponzorsky dodala firma Bidvest Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom svedčí aj ten fakt, že každá ugrilovaná dávka bola v momente rozchytaná. Nielen vôňa slaniny, klobásy a špekačiek, ale aj dobrá nálada vytvorená hudbou a spevom Borisa Strelníka, ktorý hral podľa želania spoluspievajúcich nám pomohla ukončiť krásny deň v Podkylave.

K bezproblémovému priebehu celého podujatia vo veľkej miere prispeli koordinátorky oboch skupín Erika Haluzová spolu s Livkou Galovičovou a Ľudka Klempová s Alenkou Mockovčiakovou. V prípravnej fáze, počas podujatia i po skončení bolo cítiť usilovné ruky dievčat zo sociálneho oddelenia v MsÚ v Starej Turej a pracovníkov Mesta Stará Turá spolu s primátorkou p. Halinárovou. Poďakovanie patrí i všetkým členkám komisie pre sociálne veci a bývanie, ktoré sa s nadšením zapojili do všetkých  činností, osobitne Hele Fáberovej, ktorá nám zabezpečila krásne samolepky pre každého účastníka. Dobrovoľníkov, ochotných venovať svoj voľný čas bez nároku na odmenu sa zúčastnilo na podujatí veľa: rodina Caboňová so svojimi psíkmi, umeleckí lektori Margarétka Biesiková, Danielka Kolníková, Michaela Alušicová, Janko Marták, Soňa a Kika Kotrasové, Natálka Poláčková, Ala Šeďová, fotografka Vierka Zapletalová a nadšenec pre prácu s deťmi Marián Magdoško.

Nezabúdam ani na sponzorov, bez ktorých by sa nám podujatie pripravovalo ťažšie. Spomenutá firma Bidvest Slovakia, s. r. o. s dodávkou surovín na opekanie, Pekáreň Bzince, ktorá nám dodala chleba, firma Kik s keramickými tanierikmi, Promys Trade Slovakia, a. s., Myjava, ktorá nám prispela plastovými a kartónovými predmetmi a finančná podpora od firmy Zdrav-tech, s. r. o., vďaka ktorej sme mohli nakúpiť pre účastníkov čerstvé ovocie a tekutiny.

Toho najdôležitejšieho darcu a generálneho sponzora spomeniem na záver. Vďaka finančnému krytiu od ČSOB NADÁCIE sme mohli pripraviť krásne, zmysluplné a pre pozvaných účastníkov veľmi potrebné podujatie. Verím, že dobrá myšlienka pretrvá, aj v budúcnosti nájdeme finančné zdroje, ale i ochotných ľudí,  ktorí sa so zápalom pustia do prípravy a zabezpečenia takéhoto podujatia. Už teraz sa teším na ďalší, už piaty ročník.

 

                                                                                              Júlia Bublavá za Nadáciu ŽIVOT

                                                                                                   zastrešujúcou podujatie

 Generálny sponzor podujatia: ČSOB NADÁCIA

Júlia Bublavá, Publikované: 6.6.2016